Cozios schackmatt (Dovetail schackmatt)

Cozios Checkmate

Vad är Cozios schackmatt?

Cozio’s Mate, även känd som Dovetail Mate, är ett schackmattmönster som kännetecknas av att fiendens kung fångas mellan ett torn och en riddare. Mönstret involverar en kombination av ett torn som attackerar fiendens kung på avstånd, medan riddaren stiftar kungen på plats, vilket skapar ett parningshot.

Vad är historien om Cozios kompis?

Historien om Cozios Mate kan spåras tillbaka till 1700-talet, där den fick sitt namn efter den italienske schackspelaren och schackhistorikern Ludovico Cozio. Cozio var känd för sin förmåga att utföra detta schackmattmönster med precision, och det blev ett signaturdrag för honom. Taktiken användes i många av hans berömda spel och ansågs vara ett av hans kännetecken.

Hur avrättar man Cozios kompis?