The Shahnameh Chess Set

The Shahnameh Chess Set

Uppkallad efter Kungaboken

Shahnameh Chess Set är ett historiskt betydelsefullt och kulturellt rikt schackspel som har sina rötter i det urgamla persiska schackspelet, även känt som Shatranj. Namnet “Shahnameh” syftar på Kungaboken, en hyllad episk dikt som krönikar det persiska imperiets historia och mytologi. Shahnameh schackset är ett uttryck för Persiens konstnärliga och kulturella arv, och det representerar en viktig del av det iranska folkets kulturella identitet.

Representation av persiskt kulturellt och historiskt arv

Shahnameh schackspel är en symbol för Persiens konstnärliga och kulturella rikedom, och det är en viktig del av det iranska folkets kulturarv. Schackpjäserna är mycket detaljerade och intrikat snidade, och de har karaktärer och symboler från Kungaboken, inklusive legendariska hjältar och mytiska varelser.

Schack var en integrerad del av den persiska kulturen

Schackspelet sägs ha sitt ursprung i det antika Indien, men det anammades och anpassades snabbt av det persiska imperiet, och det blev en integrerad del av den persiska kulturen. Schack var ett populärt tidsfördriv för eliten, och det användes också som ett verktyg för utbildning och diplomati. Schackpjäserna var mycket stiliserade och hade ofta utarbetade mönster, som speglade det persiska imperiets rikedom och sofistikering.