Zwischenzug Chess Tactic

Zwischenzug Chess Tactic

Vad är Zwischenzug?

“Zwischenzug” är en tysk term som översätts till “mellanflyttning” på engelska. Det är en schacktaktik som hänvisar till övningen att göra ett drag som tvingar motståndaren att svara på ett specifikt sätt, för att få en fördel. Draget är ofta oväntat och kan få motståndaren ur vakt, vilket resulterar i en vinst av material eller en bättre position.

Mellandrag under det odödliga spelet

Ett av de mest kända exemplen på en zwischenzug är “Immortal Game” mellan Adolf Anderssen och Lionel Kieseritzky 1851, där Anderssen offrade sin drottning för att sätta upp en zwischenzug som resulterade i schackmatt.

Används i slutspelet

Taktiken används ofta i slutspelet, när antalet pjäser på brädet är begränsat och möjligheterna till taktik är färre. Zwischenzug kan användas för att skapa en upptäckt attack, där en pjäs flyttas ur vägen för att avslöja en attack på en motståndares pjäs. Den kan också användas för att skapa en gaffel, där en pjäs attackerar två eller flera motståndares pjäser samtidigt.

Används i mittspelet

Zwischenzug kan också användas i mittspelet för att få ett tempo, där ett drag görs som tvingar motståndaren att flytta samma pjäs två gånger i rad. Detta kan användas för att vinna tid för att utveckla pjäser eller för att skapa en svaghet i motståndarens position.